Podczas składania reklamacji mozna skorzystac z formularza, nie jest to obowiązkowe.wiecej na ten temat tu

REKLAMACJA

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.

Imię i nazwisko..........................................................................................................................................

Numer zamówienia.....................................................................................................................................

Adres .......................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy.....................................................................................................................................

Data nabycia produktu.................................................................................................................................

Cena...........................................................

Przyczyna reklamacji .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Żądanie reklamującego................................................................................................................................................................................................................................................................

W załączeniu składam kopię paragonu.

podpis osoby składającej .........................................