Odstąpienie od umowy

(formularz ten należy wydrukować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowy więcej na ten temat

Formularz odstąpienia od umowy

Silverum

Krzysztof Chmielecki

Gdańsk,ul. Na Wzgórzu 21 80-296

NIP:5840959405

Ja/My ............................................................................................................................................. niniejszym informuję/informujemy

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy : .......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy/odbioru ...........................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta...............................................................................................................

Adres konsumenta.............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ….............................................................

Data ….......................................................